Algemene voorwaarden Waddinxfit

Bij Waddinxfit zijn wij graag duidelijk wat de spelregels zijn. Lees de algemene voorwaarden goed door zodat er achteraf geen onduidelijkheden of teleurstellingen zullen zijn.

 

 • De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op strippenkaarten, proeflessen en lessen van Waddinxfit. Door je aan te melden voor een training of deelname aan een training verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
 • Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Waddinxfit.
 • Waddinxfit  behoudt te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden zonder berichtgeving aan te passen.
 • De strippenkaart die u aanschaft betreft een online strippenkaart waarbij het aanschafbedrag wordt omgezet in de vorm van “credits”. Waddinxfit maakt hiervoor gebruik van de applicatie/website van Trainin.nl. De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 • De geldigheid van de strippenkaart wordt bij de omschrijving weergegeven en varieert per product/strippenkaart.
 •  Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de eenmaal aangeschafte strippenkaarten en losse lessen van Waddinxfit.
 • Aanmelden voor een sportles kan tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
 • Afmelden voor een les is tot aanvang van de les mogelijk. Tot 10 uur voor aanvang van de les krijgt de deelnemer bij afmelding zijn of haar credit voor die betreffende les retour.
 • Waddinxfit is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is Waddinxfit niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Waddinxfit georganiseerde activiteiten.
 • Een bootcamp training en personal training is intensief. Hoewel Waddinxfit gericht is op preventie van blessures, loopt de deelnemer altijd de kans om een blessure tijdens de training op te lopen. Deelnemers dienen zelf in te schatten of zij geschikt zijn voor deelname aan de trainingen.
 • Bij gezondheidsklachten of een andere reden om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raadt Waddinxfit sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. Neem pas deel aan de lessen met een goedkeuring van een arts.
 • Waddinxfit heeft het recht, bij ernstig of herhaaldelijk gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder restitutie van enige betaling.
 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 • In geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Waddinxfit is niet financieel aansprakelijk voor het vervallen van een training door genoemde omstandigheden.
 • Waddinxfit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn beschikbaar op de website van Waddinxfit (https://waddinxfit.nl).
 • Er vindt geen restitutie van het aankoopbedrag van een strippenkaart door Waddinxfit plaats, op het moment dat een lid, na aanpassing van het Waddinxfit trainingsrooster, niet meer kan komen.
 • Waddinxfit behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg zal naar een alternatief worden gezocht.
 • Bij registratie op het platform van Tranin.nl dat gebruikt wordt door Waddinxfit, stemt ermee in dat uw persoonsgegevens door bewaard zullen worden. Waddinxfit maakt gebruik van de applicatie/website van Trainin.nl om uw gegevens op te slaan voor het doen van aankopen en het boeken van lessen.
 • Bij inactiviteit (geen actieve credits) wordt het account van een deelnemer verwijderd uit het klantenbestand van Waddinfit.
 • Waddinxfit maakt gebruik van foto’s en video’s ten behoeve van promotie- en reclamedoeleinden. Wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, geeft u Waddinxfit toestemming deze foto’s en video’s, waar u mogelijk op staat afgebeeld, te publiceren. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via het contactformulier.